Obec Struhařov oznamuje svůj záměr možnosti pachtu Kompostárny

Obec Struhařov oznamuje svůj záměr možnosti pachtu Kompostárny

Obec Struhařov oznamuje svůj záměr možnosti pachtu Kompostárny, bližší informace naleznete zde.