Plánovaná odstávka ČEZ – 22.6.2020

Plánovaná odstávka ČEZ – 22.6.2020

Plánovaná odstávka – 22.6.2020

Bližší informace naleznete zde, nebo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů
před uvedeným termínem. Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací
spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení – ČEZ Distribuce, a. s.