Mimořádná opatření, rozhodnutí o dočasném omezení, zrušení mimořádného patření