Znovuotevření Sběrného dvora a Kompostárny

Znovuotevření Sběrného dvora a Kompostárny

Vážení občané,

Na základě mimořádného  opatření ministerstva zdravotnictví, ze dne 6. 4. 2020, č. j. MZDR 15190/2020-3/MIN/KAN, Obec Struhařov oznamuje, že:

od 14. 4. 2020 bude znovu otevřena kompostárna obce Struhařov (provoz kompostárny zde)

od 15. 4.2020 bude znovu otevřen sběrný dvůr obce Struhařov (provoz sběrného dvora zde)

 

Zároveň Vás žádáme o dodržování minimálního 2-metrového rozestupu.

 

Obecní úřad Struhařov