Mimořádné opatření Krizového štábu – nošení ochranných pomůcek, omezení pohybu, prodeje