Kontejnery pro likvidaci BIO odpadu od 01.04.2020

Kontejnery pro likvidaci BIO odpadu od 01.04.2020

Vážení občané,

Vzhledem k nastalé situaci, byl na základě opatření nouzového stavu, uzavřen Sběrný dvůr a Kompostárna.

Vzhledem k akutní potřebě likvidace BIO odpadu, přijala obec Struhařov následující dočasné opatření:

Počínaje dnem 1. 4. 2020 budou na nádvoří Obecní školy, pro potřeby občanů Struhařova, jakož i pro místní chataře, umístěny dva kontejnery na BIO odpad (pro větve a pro trávu, listí etc.)

Otevřeno bude vždy ve středu od 15.00 do 18:00 a v neděli od 15.00 do 18:00.

Toto opatření platí do odvolání.

 

Mgr. Jan Jančík

Starosta obce Struhařov