Další opatření Obce Struhařov

Další opatření Obce Struhařov

Obec Struhařov přistupuje v návaznosti na ,,Mimořádná opatření vlády ČR,, k dalším opatřením:
Kompostárna Struhařov, Sběrný dvůr Struhařov i Knihovna Struhařov budou do odvolání
MIMO PROVOZ.

Svoz TKO a následný svoz BIO budou normálně probíhat.