Změna fungování OÚ v návaznosti na Mimořádná opatření

Změna fungování OÚ v návaznosti na Mimořádná opatření

V návaznosti na ,,Mimořádná opatření,, bude OÚ fungovat pro veřejnost pouze v odpoledních úředních hodinách.
Tzn, že ověřování, Czechpoint, evidence obyvatel i pokladna budou veřejnosti dostupné pouze v Pondělí 17 – 19hod. a Středa 17 – 18hod.