Aktuální informace pro občany

Aktuální informace pro občany

Vážení spoluobčané,

Vývoj událostí posledních dní je překotný a každá informace, nežli se rozšíří, je překonána nějakou novou. Aktuálně platí, že vláda České republiky
usnesením č. 194 ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) na území České republiky nouzový stav na dobu
od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.

V návaznosti na to usnesením č. 215 ze dne 16. 3. 2020 rozhodla o přijetí krizového opatření ve smyslu § 5 písm. c) a § 6 odst. 1 písm. b) zákona
č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Tímto opatřením zakázala s účinností
od 16. 3. 2020 od 0:00 do 24. 3. 2020 do 6:00 volný pohyb osob na území České republiky. Z tohoto zákazu stanovila určité taxativní výjimky výslovně
zmíněné v dotčeném usnesení.

Usnesení vlády a nejaktuálnější informace naleznete na stránkách www.vlada.cz, popř. https://koronavirus.mzcr.cz/.

Zároveň byla zprovozněna infolinka na tel. č. 1212.

Co je koronavirus?
Označení koronavirus se používá pro jakýkoli virus, patřící do podčeledi Coronaviridae. Jde o souhrnné označení pro čtyři čeledi virů, které způsobují
onemocnění u zvířat a lidí s různým stupněm závažnosti. Název je odvozen od charakteristického uspořádání povrchových struktur lipidového obalu
virů ve tvaru sluneční korony. Může způsobit běžné obtíže, jako je nachlazení, kašel, dýchací obtíže, teploty. Ale také smrtící choroby, jako je dýchací
onemocnění zvané těžký akutní respirační syndrom SARS či infekci MERS.

Nový typ koronaviru SARS-CoV-2 (původně označený jako 2019-nCoV), se objevil poprvé v na začátku prosince 2019 v čínské provincii Chu-pej, v níž
se nachází jedenáctimilionové město Wu-chan. Vědci už dokázali popsat genetickou strukturu viru. Čína tyto údaje uvolnila veřejnosti, takže na výzkumu
nyní pracuje řada odborných pracovišť po celém světě. Onemocnění, které tento koronavirus způsobuje, dostalo označení COVID-19.

Jak se koronavirus přenáší? 
Koronavirus se přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jedná se o tzv. kapénkovou infekci, která je přenášena vzduchem. Zasahuje nejčastěji
sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví horečkami, které neustupují.
Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle.

Jaké skupiny obyvatel jsou nejohroženější?
Mezi ohrožené skupiny patří zejména senioři, chronicky nemocní či osoby s oslabenou imunitou.

Jak se chránit?
Důležité je postupovat tak, jak při klasickém respiračním onemocnění, jako v aktuálním chřipkovém období:

  • vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní;
  • dodržovat základní hygienická pravidla;
  • používat například i dezinfekci, pokud jsme v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí;
  • nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí;
  • jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním, by měli dodržovat pravidla respirační hygieny – tj. při kýchání a kašlání řádně užívat,
    nejlépe jednorázové, kapesníky, při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží/rukávem, nikoliv rukou (kapénky se pak mohou přenést dál);
  • samozřejmě i zdravotníci sami by se měli chránit, jelikož jsou to právě oni, kteří přicházejí s pacienty nejvíce do styku.

(https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/).

Z preventivních důvodů, na základě usnesení vlády ČR, proto obec Struhařov, omezila provoz obecního úřadu (OÚ). Ten bude fungovat
pro veřejnost pouze v odpoledních úředních hodinách.
Tzn, že ověřování, Czechpoint, evidence obyvatel i pokladna budou veřejnosti dostupné pouze v Pondělí 17 – 19hod. a Středa 17 – 18hod.

Aktuálně se pro naše občany snažíme získat ochranu dýchacích cest (roušky).

Pro případ hmotné nouze vyjednáváme s Farní charitou možnost zajištění nákupu základních potravin, popř. léků.

Za vzniklé potíže se předem omlouváme. V případě nutnosti kontaktujte OÚ na email: starosta@struharov.cz, popř. na tel 778 008 153.

Mgr. Jan Jančík v. r.
starosta obce Struhařov