VV – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komuikaci

VV – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komuikaci