Výměna vodoměrů

Výměna vodoměrů

V letošním roce budou probíhat cejchovní výměny vodoměrů všem, kterým byl vodoměr měněn v r. 2014.
Cejchovní výměna musí ze zákona proběhnout po 6 ti letech. O výměně vodoměru budete včas informováni technikem
(výměny budou provádět David a Karel Špottovi). Po domluvení termínu jste povinni zpřístupnit vodoměr, v případě umístění
vodoměru v šachtě, jste povinni zajistit šachtu čistou a přístupnou.