KALAMITNÍ STAV

Na základě aktuálního stavu poruchovosti, byl ve Středočeském kraji vyhlášen kalamitní stav. Posádky poruchové služby jsou v terénu,
a kde to bezpečnostní situace dovoluje, jsou ihned zahajovány opravy. Prioritně od páteřních linek, směrem k vedení NN.
Na základě této skutečnosti ČEZ Distribuce, a. s. ruší maximum plánovaných prací v termínu 10.-11.2.2020 z důvodu uvolnění
kapacit pro likvidaci následků orkánu Sabine.
Aktuální informace o poruchách najdete na www.bezstavy.cz. Pro nahlášení poruchy
můžete využít poruchovou linku 800 850 860
. (https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/technicke-informace/stav-distribucni-site.html)“.