Druhy a ceny svozu odpadu 2020

Druhy a ceny svozu odpadu pro rok 2020 jsou dle Usnesení č.14/2019 zastupitelstva ze Zasedání Obce Struhařov konaného dne 18.12.2019,
ponechány ve stejné výši jako v r. 2019. Aktualizovanou tabulku pro r. 2020 naleznete zde.
Odpady bude firma FCC vyvážet na starou známku do poloviny února 2020.

Mimořádný výběr poplatků pro občany, kteří nemají možnost zakoupit známku v úředních hodinách, proběhne na pokladně OÚ
v sobotu 8.2.2020 od 8:00 do 12:00 hod.