VV – Rozhodnutí o zrušení o údaji o místu trvalého pobytu

VV – Rozhodnutí o zrušení o údaji o místu trvalého pobytu