Poplatky za odpady v r. 2020

Na Zasedání zastupitelstva č. 14/2019, konaného dne 18.12.2019 bylo odsouhlaseno,
že poplatky za Odpady v r. 2020 zůstanou ve stejné výši, jako v r. 2019.

Podrobnosti o termínech svozů atd. budou zveřejněny v první polovině ledna.