Informace k autobusovým linkám 383 a 489

Informace k autobusovým linkám 383 a 489

Dle informací poskytnutých ROPIDem, budou autobusové linky PID 383 a 489,
od soboty 23.11.2019, vedeny již v pravidelné trase. Ve Svojeticích však bude ještě
několik dní kyvadlový provoz řízen SSZ.