Uzavírka silnice II/113 – informace o uzavírce komunikace (koordinační situace)