Rekonstrukce komunikace Mukařov – Struhařov

Rekonstrukce komunikace Mukařov – Struhařov

od 16.08.2019 dojde k realizaci REKONSTRUKCE komunikace od Mukařova až na konec Struhařova.

 Probíhat bude ve 2 etapách:

  1. Úsek MUKAŘOV (u PENNY) – SVOJETICE.  Předpokládaný termín realizace: 8. – 6.9. 2019.
  2. Úsek SVOJETICE – STRUHAŘOV.  Předpokládaný termín realizace: 9.2019 – 16.12.2019.

!!! V průběhu DRUHÉ etapy bude platit úplná uzávěra rekonstruovaného úseku. Rekonstrukce bude probíhat v celé šíři vozovky !!!

Protože informace od zhotovitele nejsou zatím kompletní / detailní, budeme dále jednat s dotčenými subjekty. Další informace budeme průběžně
uveřejňovat na webových stránkách obce, na vývěsce a to vč. informací o objízdných trasách náhradní autobusové dopravy.

Sledujte aktuální informace na webových stránkách, obecní vývěsce a v poštovních schránkách.

Jsme si vědomi, že dopravní omezení způsobí komplikace, ale věříme, že je přijmete s pochopením, protože bude tímto vyřešen dlouhodobě
neuspokojivý stav této komunikace.

Zhotovitel: ROBSTAV k.s. , tel.: +420 602 661 200, 602 391 199