Upozornění na probíhající odečty vodoměrů

Upozornění na probíhající odečty vodoměrů

Jako každý rok, v tomto období, probíhají v Obci Struhařov odečty vodoměrů.
Upozornění bylo ve Struhařovských Informacích a upozorňujeme na tuto skutečnost
i při podpisu Smlouvy.

Každý odběratel je povinen zpřístupnit vodoměr a odečtáře na vyžádání k vodoměru pustit.

Žádáme Vás tedy tímto o spolupráci a schovívavost k odečtářům.