Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání – elektronická dražba (dražební vyhláška)

Usnesení o nařízení prvního dražebního jednání – elektronická dražba (dražební vyhláška)