VV – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VV – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci