Upozornění

Upozornění

„Obec Struhařov byla informována, že dne 2. 6. 2019, bude na trase Struhařov – Jevany probíhat filmování, jež bude zasahovat do provozu na této komunikace.
Avizována byla řada krátkodobých, leč úplných uzavírek této komunikace. Bližší informace lze získat u p. Martina Mináře, 603 262 632 martin@filmhunters.cz