Upozornění OÚ Struhařov

Upozornění OÚ Struhařov

OÚ Struhařov upozorňuje, že letos v letních měsících bude pravděpodobně  realizován záměr Krajské správy údržby silnic Středočeského kraje, spočívající mj. ve výměně stávajícího
asfaltového krytu komunikace „II/113 MUKAŘOV – STRUHAŘOV“  – komunikace Ondřejovská (viz. http://struharov.octoplus.cz/wp-content/uploads/sites/217/2018/11/20181109113957.pdf).
OÚ upozorňuje zejména stavebníky, že po realizaci této stavby nebude možné do této stavby, po dobu její udržitelnosti, nijak stavebně zasahovat. Plánované stavební záměry (přípojky, přeložky etc.),
jež by s touto stavbou kolidovaly, je třeba provést před opravou komunikace, nebo na řadu let odložit.