Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského Parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro Volby do Evropského Parlamentu konané ve dnech 24. a 25. května 2019