„Struhařov – bezbariérový chodník podél II/113“

„Struhařov – bezbariérový chodník podél II/113“

Chodníky Ondřejovská

Kdysi jsem kdesi četl historický článek z dvacátých let dvacátého století z jisté obce u Prahy, kde se místní radní zabývali hrozivou skutečností,
že v jejich obci projede někdy i 100 automobilů denně!, což považovali za zásadní problém, jenž je třeba urychleně řešit, neb se jedná
o zásadní zásah do pokoje v obci a značné riziko dopravní nehody.

Dnes je situace diametrálně odlišná, než byla před sto lety. Jen pro představu, automatický radar instalovaný na Ondřejovské nám poskytl informace o tom,
že ve třetím čtvrtletí 2018 detekoval 257.255 průjezdů vozidel, ve čtvrtém čtvrtletí pak 220.310 průjezdů. Nebudeme tak zřejmě daleko od pravdy,
když konstatujeme, že po Ondřejovské projede ročně cca 1.000.000 vozidel, denně je to odhadem více než 2500.

Radar zároveň zaznamenal:

3. kvartál                                        4. kvartál

počet přestupků – překročení o méně jak 20 km/hod.                                         2281                                             1056
počet přestupků – překočení o 20 km/hod do 40 km/hod.                                 222                                                   85
počet přestupků – překročení o 40 km/hod. a více                                                  7                                                    11
celkový objem zaslaných pokut za sledované čtvrtletí                                  Kč 2.334.400,-                           Kč 807.485,5
celkový objem zaplacených pokut za sledované čtvrtletí                            Kč 1.885.850,09                         Kč 731.385,5

Sto let uplynulo, doprava je i v naší obci cca 25x rušnější, nežli tehdy v oné obci, jíž vadilo 100 automobilů denně. Radar sice zřejmě zapůsobil, když je patrné,
že počet přestupků se snížil, ani radar však tyto přestupky nedokázal vymýtit zcela, nehovoře již o skutečnosti, že u nejzávažnějších porušení omezení rychlosti
došlo dokonce k mezikvartálnímu nárůstu na 157%.

Pro bezpečnost nás chodců i našich dětí přistoupila obec Struhařov k zásadnímu rozhodnutí, spočívajícímu ve vybudování chodníků, zabezpečujících bezpečný
pohyb chodců po „tranzitních“ komunikacích v obci – Mnichovické a Ondřejovské. Chodníky na Mnichovické již byly dobudovány, chodníky na Ondřejovské jsou aktuálně ve výstavbě.

Po zimní přestávce, vynucené především skutečně zimním charakterem zimních měsíců v naší obci – do sněhu se nebetonuje, ani dlažba neskládá, nastoupil zhotovitel
znovu na staveniště, a stavba opět pokročila a zřejmě se blíží ke zdárnému konci.

Za projekt a přípravu stavby, jež téměř každého nás a našich dětí pomůže trvale ochránit před střetem s jedním milionem vozidel (převážně motorových) ročně,
vděčíme především bývalému zastupitelstvu, a především bývalé starostce a místostarostce. Za realizaci stavby poděkujme zhotoviteli – společnosti TES s. r. o.
A za poskytnuté finance, bez nichž by tuto stavbu nebylo možné zrealizovat, pak poděkujme zejména Státnímu fondu dopravní infrastruktury – SFDI!