„Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice SDH Struhařov“

„Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice SDH Struhařov“

Jedním z témat, jež rezonují naší obcí je stavba „Rekonstrukce a rozšíření hasičské zbrojnice SDH Struhařov“. Budova hasičské zbrojnice ve Struhařově byla zrealizována počátkem
osmdesátých let dvacátého století, a provedena byla podle tehdejších pravidel a tehdejších možností. Struhařovským hasičům, ale i nehasičské veřejnosti sloužila, za několika různých
stavebních úprav, téměř čtyřicet zim. Dnes, kdy téměř končíme druhou dvacetiletku dvacátého prvního století, jsou však již jiné požadavky nejen na garážová stání, ale i pro ostatní
místnosti a vybavení. Taková skutečnost mohla vést k jedinému závěru, hasičskou zbrojnici, která je ostatně majetkem obecním, je třeba rekonstruovat a modernizovat.

Po mnoha peripetiích podařilo se bývalému zastupitelstvu, a především bývalé starostce a místostarostce zařídit projet, dotaci i úvěr na financování. První kolo výběrového řízení skončilo
neúspěšně, v kole druhém bylo podáno pět nabídek. Nejlepší nabídku podala společnost PAMAK s. r. o., se kterou byla následně uzavřena smlouva o dílo.

Přípravu stavby, její vyklizení, výkopy základů atp. provedli svépomocí sami hasiči. Rád bych podotkl, že v den, kdy kopali základy, spikly se proti nim snad všechny živly. Pršelo, zima byla
a takový vítr byl, že venčení menších psů často se měnilo v pouštění draků. Zkrátka takové to počasí kdy (jak říká ona ošklivá anekdota, se kterou rozhodně nesouhlasím) by ani zákonitou
manželku ven nevyhnal. Naše jílové podloží, ve spojení s vodou, jim ve výkopu vyrábělo fantasticky mazlavé bláto po kolena, které se dostávalo úplně všude. Pohled do výkopu silně
připomínal historické záběry z bitvy o Passchendale. Kdo nemusel, ten v tu dobu nevystrčil nos z chalupy, ale oni kopali a kopali až perfektně vykopali.

Dne 18. 3. 2019 jsme vyvěsili cedulku „Stavba povolena“ a předali staveniště zhotoviteli díla. Vážení přátelé, nová hasičská zbrojnice bude, vše se zdá být na nejlepší cestě!
Ale palce si pro jistotou držme.

Náš dík proto patří všem, kdo se na tomto prospěšném díle podíleli, jak bývalému vedení obce, jež projekt vymyslelo a prosadilo, těm kdo pomohli získat dotaci, současnému zastupitelstvu obce,
které tento dotační projekt dovedlo k realizaci, hasičům, kteří slíbili svůj podíl na práci a v neposlední řadě těm, kdo spolu s obcí tento projekt financují:

 

 

 

 

Zhotovitelem je firma PAMAK s. r. o.

Smlouvu se zhotovitelem naleznete zde