Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka

V sobotu dne  5. 1. 2019 bude v obci Struhařov po celý den probíhat Tříkrálová sbírka. 

Tři králové budou mít zapečetěnou pokladničku a průkazku Charity.

Výtěžek se sbírky bude sloužit pro potřebné v Mnichovicích a okolí.