Dočasná omezení

Dočasné omezení provozu v ul. V Zahradách
Z důvodu havarijní opravy dešťové kanalizace bude dočasně omezen provoz v ústí
do ul. V Zahradách z ul. Ondřejovské. Uzavírka je plánovaná od 20. 8. do 23. 8. 2018.

Objízdné trasy volte ulicemi K Průhonu, U Lesa a K Rybníčku. 


Oprava chodníku v ústí ul. K Machlovu
Z důvodu nezbytného rozšíření chodníku na 1,5m dle normy, které požaduje
poskytovatel dotace (SFDI) dojde k zúžení nájezdu do ulice K Machlovu.
Provoz bude dočasně omezen v týdnu 20. – 24. 8. 2018.
Vzhledem k trvalému zúžení komunikace dojde pravděpodobně k zjednosměrnění
této komunikace (projednáváme s Policií ČR).

Děkujeme za trpělivost a pochopení těchto nezbytných opatření