VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

VV – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci