Informace o výpadku zásobování pitnou vodou

Informace o výpadku zásobování pitnou vodou

 Dnes v noci došlo ke krátkodobému výpadku zásobování pitnou vodou z důvodu výpadku el. energie na vodovodu Region Jih.

Krátkodobě může být nyní voda zakalená – není zdravotně závadná, jde pouze o uvolněné železité sedimenty z potrubí.