Vybudování nových zdrojů vody v obci Struhařov

Vybudování nových zdrojů vody v obci Struhařov

Vybudování nových zdrojů vody v obci Struhařov

Během první poloviny letošního roku obec na základě hydrogeologického posudku firmy Ekohydrogeo s.r.o. realizovala dva průzkumné
hydrogeologické vrty s cílem získat nové vodní zdroje pro zásobování Struhařova kvalitní pitnou vodou. Oba jsou prakticky poblíž stávajícího
vodního zdroje v údolí Struhařovského potoka. Čerpací zkoušky prokázaly jejich dostatečnou vydatnost i kvalitu a mohou tak do budoucna
sloužit pro zásobování Struhařova. V době, kdy se sucho začíná stávat palčivým problémem, je pro Struhařov posílení vodních zdrojů
do budoucna dobrým benefitem.

Zároveň bychom tímto chtěli poděkovat všem vlastníkům i nájemcům půdy, kteří umožnili přístup a realizaci nový vodních zdrojů, které budou
do budoucna sloužit nám všem.

Celkové výdaje projektu: 1 073 820,- Kč
Dotace SFŽP ČR: 859 056,-Kč
Obec Struhařov: 214 767,-Kč

Tento projekt je spolufinancováním Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí
z Národního programu Životní prostředí, Prioritní oblast  1. Voda, podoblast: Zdroje vody

www.sfzp.cz                   www.mzp.cz