Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 5/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 5/2018 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství