Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Struhařov

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 3/2018, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů a hospodářských zvířat na veřejném prostranství v obci Struhařov