Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2018, kterou se mění OZV č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území obce Struhařov

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2018, kterou se mění OZV č.1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem vznikajících na území obce Struhařov