Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území Obce Struhařov – návrh

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2018, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území Obce Struhařov – návrh