Zahájení II. opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Mnichovic

Zahájení II. opakovaného veřejného projednání návrhu ÚP Mnichovic