Zahájení veřejného projednání změny č. 5 ÚP Ondřejov

Zahájení veřejného projednání změny č. 5 ÚP Ondřejov