Opatření Obce Struhařov č.1/2010 k zabezpečení úkolů pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu včetně opatření požární ochrany

Opatření Obce Struhařov č.1/2010 k zabezpečení úkolů pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu včetně opatření požární ochrany

Opatření Obce Struhařov č.1/2010 k zabezpečení úkolů pro období stavu ohrožení státu a válečného stavu včetně opatření požární ochrany