Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov

Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov

V rámci projektu „Pořízení nové CAS pro JSDH Struhařov“ získala obec Struhařov evropskou dotaci na pořízení cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů. Předpokládaná cena pořizovaného automobilu je 7,65 mil. Kč a celková dotace bude poskytnuta ve výši 90 % (85 % EU, 5 % státní rozpočet).

Cílem projektu je zvýšení připravenosti a akceschopnosti JSDH Struhařov pro řešení mimořádných událostí v exponovaném území s výskytem extrémního sucha. Realizací projektu bude cíl naplněn díky pořízení kvalitní, moderní, rychlé a efektivní zásahové techniky – velkokapacitní požární cisterny na dopravu vody – CAS.

Vlivem toho (což je související cíl projektu) dojde k zabezpečení vyšší ochrany života, zdraví obyvatel, zvířat, majetku a hospodářských aktivit v souvislosti s novými riziky a změnami klimatu.

Tyto změny se mohou projevovat jako déletrvající sucha,

rozsáhlé požáry lesů, polí, obydlí či další mimořádné události. Pořízení nové CAS přinese JSDH Struhařov
výrazné snížení dojezdových časů na krátkých i delších vzdálenostech na silnici nebo v terénu.