Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN

Agenda nedostatečně zapsaných osob v KN