Informace o počtu a sídlech VO

Informace o počtu a sídlech VO