Dodatek č.1 VS o přestupcích

Dodatek č.1 VS o přestupcích