VV – oznámení o zpracování návrhu

VV – oznámení o zpracování návrhu