Směrnice č.3/2015 Obce Struhařov, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí

Směrnice č.3/2015 Obce Struhařov, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování stížností a peticí