Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se mění vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 1/2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 kterou se mění vyhláška č. 1/2011, kterou se mění vyhláška č. 1/2011