Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2011, stanovení poplatku za komunální odpad od 1.1.2012

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2011, stanovení poplatku za komunální odpad od 1.1.2012

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2011 –  stanovení poplatku za komunální odpad od 1.1.2012