Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 1/2011, o stan.systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2012

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 1/2011, o stan.systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů od 1.1.2012

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 1/2011 – o stan.systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komálních odpadů od 1.1.2012