Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2010, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2010, podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích

Obecně závazná vyhláška Obce Struhařov č. 2/2010 – podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích