Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o společném školském obvodě pro ZŠ

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 o společném školském obvodě pro ZŠ

Obecně závazná vyhláška č. 5/2007 – o společném školském obvodě pro ZŠ