OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Struhařov 1/2007 o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Struhařov 1/2007 o místních poplatcích